Zpráva starosty ze zasedání ZO Huzová ze dne 26. 6. 2017

27.06.2017 10:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:


Se zástupcem společnosti Max Bogl Ostwind CZ s. r. o. jsme podepsali druhý dodatek ke smlouvě o spolupráci.

 

Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace a ČOV v Arnolticích, v rámci kterého v současné době probíhá první kolo, ověřuje se způsobilost čtyř firem a sdružení, které se přihlásily. Po vyhodnocení se tyto osloví k podání nabídek ve druhém kole výběrového řízení.

 

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele bezvýkopové opravy starého kanalizačního řadu v Huzové, do kterého se přihlásily čtyři firmy. Na základě vyhodnocení a doporučení výběrové komise byla podepsána smlouva o dílo se zástupcem společnosti Wombat Brno s. r. o., která splnila kvalifikační podmínky a nabídla nejnižší cenu, a to 1 989 760,- Kč bez DPH. Staveniště bylo předáno 20. 6. 2017 a ještě tentýž den se firma pustila do opravy.

 

Bylo vypsáno a zveřejněno výběrové řízení na dodavatele svítidel na část sítě veřejného osvětlení v Huzové, v příslušném termínu nám nebyla doručena nabídka žádná. Po termínu byly předloženy nabídky od tří firem a je na zvážení zastupitelů, zda z těchto nabídek vyberou firmu, nebo jestli se vypíše výběrové řízení znovu.


Kulturní akce


SDH Huzová uspořádal 27. května, u příležitosti kácení máje, dětský den a zábavu.

 

3. června byl slavnostně otevřen nový obecní úřad, v němž má sídlo také knihovna.

 

V sobotu 17. června proběhlo slavnostní přivítání šesti nedávno narozených občánků.

 

A konečně v sobotu 24. června pořádalo sdružení maminek, za přispění obce a FK Huzová, dětský den se sportovními atrakcemi.