Kronika Huzové

Sdružení Staré Sovinesko o. s. vydalo ve spolupráci s obcí Huzová v roce 2015 předválečnou kroniku Huzové, zachycující události do roku 1941. Vydání bylo financováno z obecního rozpočtu Huzové a zčásti také příspěvkem Olomouckého kraje.

 

Autory německy psané textové části jsou kronikáři Heinrich Klecker a Rudolf Plott. Za přepis kroniky vděčíme paní Ireně Pevnerové. Kroniku přeložila Bc. Veronika Schmittová. Historické fotografie a materiály poskytl pan Jiří Pevner.

Text pamětní knihy byl ponechán beze změny a je tedy pouze na čtenáři, aby si fakta z kroniky zasadil do historických souvislostí.