Kronika Arnoltic

Český překlad původní německé kroniky Arnoltic (Arnoldovic) vydalo Občanské sdružení STARÉ SOVINECKO v roce 2014. Jde o o přepis nalezený teprve nedávno, při vyklízení budovy bývalé fary v Huzové. Publikace byla financována z rozpoču obce Huzová a z rozpočtu STARÉHO SOVINECKA.

 

Autor překladu kroniky je neznámý, v rukopisu je uveden pouze rok vyhotovení překladu (1957). Jako kronikář obce Arnoltice (Arnoldovice) je v roce 1927, tedy krátce před vznikem kroniky (vycházíme z toho, že jako přítomnost je v knize uváděn rok 1929), veden Josef Schönweitz, snad ji tedy napsal on.


Text pamětní knihy byl ponechán beze změny a je tedy pouze na čtenáři, aby si fakta z kroniky zasadil do historických souvislostí.