Podrobné informace o způsobu třídění odpadů, jaký odpad patří do jakých kontejnerů. Třídění domovního odpadu prospívá životnímu prostředí a lze jeho prostřednictvím snížit poplatek za jeho svoz.

Společnost, která svoz a následné zpracování odpadů zajišťuje, objem odvezeného tříděného a netříděného odpadu podrobně eviduje a podle této statistiky stanovuje ceny za své služby. A v praxi je samozřejmě nakládání s tříděným odpadem levnější, než nakládání s odpadem netříděným (vytříděný odpad je totiž druhotnou surovinou a dá se prodat) a tak čím více se odveze odpadů separovaných, na úkor netříděného smetí, tím méně bude obec za nakládání s komunálním odpadem platit a tím méně může potom účtovat svým obačnům.

 

Papír – modré separační kontejnery

Patří: noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, obalový papír, lepenka, karton, prolisy (např. od vajíček)

Nepatří: voskový papír, znečištěný papír, zamaštěný papír, jednorázové pleny

Plast – žluté separační kontejnery

Patří: PET lahve, veškeré plastové obaly čisté, kelímky, prolisy (např. od vajíček), nápojové kartony ‚ fólie čiré i barevné, obaly od kosmetiky, obaly od čistících prostředků, polystyren.

Nepatří: umakart, akrylátové plasty, pryskyřice, novodur, jednorázové pleny, znečištěné plasty, mikrotenové pytlíky.

Sklo čiré – bílé separační kontejnery (v případě, že tyto nejsou v obci instalovány, pak zelené kontejnery)

Patří: veškeré čiré obalové sklo, tabulové sklo

Nepatří: lepené sklo, autosklo, drátěné sklo,

Sklo barevné – zelené separační kontejnery

Patří: veškeré barevné obalové sklo

Nepatří: barevná autoskla, obrazovky

Elektrospotřebiče všeho druhu

Odebírají se při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů. Bezplatnému zpětnému odběru podléhají veškeré úplné a nefunkční elektrospotřebiče.

Patří: ledničky, pračky, televize, rádia, PC, obrazovky, klávesnice, veškeré kuchyňské elektrospotřebiče, mobilní telefony, faxy, kopírky, spotřební elektronika, zahradní el. spotřebiče, žehličky,

Nepatří: veškeré neúplné, poškozené elektrospotřebiče.

Baterie

Autobaterie Pb, monočlánky, Ni Cd baterie a ostatní se odebírají při mobilním sběru v obci, případně ve sběrných dvorech, do speciálně umístěných nádob na monočlánky rozmístěných na vhodných místech na obci.

Žárovky, zářivky, výbojky

Odebírají se při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů.

Pneumatiky

Odebírají se při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů.

Vyjeté oleje

Oddělený sběr v nádobách při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů.

Patří: veškeré motorové , převodové a hydraulické oleje

Nepatří: teplonosné oleje s obsahem PCB např. DELOR

Oleje jedlé

Oddělený sběr v nádobách při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů.

Patří: veškeré fritovací a ostatní jedlé oleje pro kuchyňské potřeby

Nepatří: motorové, hydraulické a převodové oleje

Barvy laky rozpouštědla

Odebírají se při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů.

Chemikálie (kyseliny, zásady, čistící prostředky, pesticidy apod.)

Odebírají se při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů.

Textil a oděvy

Zatím do objemného odpadu při mobilních sběrech, nebo sběrný dvůr odpadů, nebo speciální kontejnery, např. ve Šternberku.

Stavební odpad O

Množství do 2 m3 odvoz na sběrné dvory, nad 2m3 objednávka kontejnerů velikostí 5,7,10,20m3

Patří: sutě, cihly, betony, omítky, střešní tašky pálené, neznečištěné i znečištěné plasty kovem, sklem, zeminou

Nepatří: azbestové stavební prvky, jako jsou např. eternitové krycí desky

Stavební odpad N

Množství do 2m3 odvoz na sběrné dvory, nad 2m3 objednávka kontejnerů velikostí 5,7,10,20m3

Patří: azbestové stavební prvky

Zeleň

Pravidelný odvoz odpadů dle objednávky obecního úřadu nebo samostatný kontejner ve sběrném dvoře odpadů, kompostování ve vlastním kompostéru na vlastní zahradě, separovaný svoz nádob na bioodpad dle svozového kalendáře obce.

Patří: tráva, listí, větve a ostatní dřevní hmota malých rozměrů, ovocné a zeleninové slupky a ostatní rostlinný odpad z úpravy ovoce a zeleniny, ovoce a zelenina

Nepatří: kuchyňské zbytky, potraviny živočišného původu, obalové plasty, sklo, konzervy

Objemný odpad

Odebírá se při mobilním sběru v obci, případně na sběrných dvorech odpadů.

Patří: nábytek, keramika, textil, objemné plasy, porcelán, krytiny, koberce

Nepatří: stavební odpad O i N, tekutý odpad

Zbytkový směsný komunální odpad

Pravidelný svoz odpadových nádob v obci dle svozového kalendáře obecního úřadu

Patří: kuchyňský odpad, znečištěné obaly, mikrotenové sáčky, kompozitní obaly, to je obaly tvořené z několika kvalitativně různých druhů,

Nepatří: sklo, papír, plast recyklovatelný, zahradní odpad, stavební odpad, plechovky a kovový odpad, nebezpečný odpad, baterie, monočlánky a malé elektrospotřebiče