Základní a mateřská škola v Huzové pořádá pro děti pravidelně nejrůznější sportovní a kulturní akce, soutěže, besídky.

140 let školy v Huzové

Besídka ke Dni matek

Vánoční besídka