Zasedalo zastupitelstvo obce

05.02.2011 22:19

Od 14.00 do 17.00 se dnes konalo zasedání obecního zastupitelstva. Zastupitelé se tentokráte sešli v počtu osmi členů a byli tudíž jako celek usnášeníschopni. Prezenční listinu se jmény přítomných zástupců lidu vidíte na jedné z přiložených fotek (pánové Pevner a Koláček byli samozřejmě přítomní také, ačkoli na obrázku u jejich jména ještě chybí podpis). Zajímavé je především jméno bývalého starosty Milana Zehnala, který se po odstoupení zastupitele Pavla Zehnala, a taktéž jeho náhradnice z kandidátky sdružení Sova, paní Vosykové, do zastupitelstva po několikaměsíční odmlce vrací (ze zasedání se však omluvil). Přehled jednotlivých zastupitelských usnesení bude samozřejmě k dispozici na úřední desce oficiálních stránek obce nebo na obecní vývěsce. My se je zde budeme snažit postupně komentovat.

 

Pozvání pana starosty Štefaňáka vyhověli zástupci Policie ČR a na zasedání přednesli některé možnosti vedoucí ke zlepšení dopravně bezpečností situace v obci. Zejména byla řeč o snížení povolené rychlosti z 50 km/h na 40 km/h na úseku silnice 445 po vjezdu do obce ve směru ze Šternberka. Byli jsme také informováni o možnosti zapůjčení zařízení na měření rychlosti projíždějících vozidel a jejího okamžitého zobrazení na světělné tabuli od Městské policie Šternberk. Zastupitelstvo pak hlasovalo o nákupu dotovaného zpomalovacího semaforu.

 

Se zastupiteli debatovala rovněž paní Kubíková, která připomněla špatný stav koryta vodních toků v obci a žádala jeho pravidelné čištění.

 

Nejčilejší výměna názorů mezi našimi zastuputeli a občany proběhla, v návaznosti na program jednání, těsně před koncem, a to v souvislosti s informací o znovunastolení záměru olomoucké firmy vystavět v katastru obce větrnou elektrárnu, čítající pět větrných turbín. Podle předsedkyně Komise pro rozvoj obcí, paní Vladimíry Šiškové z Arnoltic, se většina obyvatel místní části Arnoltice staví k záměru negativně. Na těchto stránkách se k dotčenému tématu můžete vyjádřit v nově zřízené sekci Ankety.

 

Zastupitelstvo obce Huzová 2011