Vyvěšování moravské vlajky

20.03.2011 00:40

 

Naše obec se 5. července pravděpodobně opět zapojí, již druhým rokem, do akce s vyvěšováním moravské zemské vlajky.

 

Moravská vlajka

 

 

Pátý červenec je jedním z nejdůležitějších dní v kalendáři spojený s dějinami Moravy. Coby státní svátek připomíná odkaz věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje, kteří po příchodu na Velkou Moravu evangelizovali její obyvatele. Význam soluňských bratří, těchto duchovních patronů Moravy, připomněl i papež Benedikt XVI. Nepolitické občanské sdružení Moravská národní obec (MNO) proto přišlo s návrhem, aby radnice vyvěšovaly vždy 5. července vlajku Moravy a připomněly tak veřejnosti bohaté tradice, dějiny a kulturu této historické země.

 

 

Na mnoha radnicích bude vyvěšena moravská zemská vlajka také 1.října, kdy si připomínáme zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského římským králem. Další významné datum z hlediska historie Moravy je 28.říjen, kdy si připomínáme významnou osobnost našich dějin velkomoravského knížete sv.Rastislava.

 

 

 

Podobu vlajky stanovil již v roce 1848 moravský sněm (tehdejší moravský parlament) zasedající v Brně. Na zástavě je horní pruh žlutý a dolní červený. Shodné vlajky mají ale nyní i některá města. Proto byla ta naše moravská doplněna již v minulosti o další tradiční zemský symbol - erb s moravskou orlicí.

 

Podrobnosti k akci i s mapou, na níž jsou zaznamenány obce a města, jež vlajku vyvěsí, jsou na internetových stránkách MNO www.zamoravu.eu.

 

Zdroj: Stanislav Blažek (OS Moravská národní obec)