Větrná elektrárna Arnoltice

21.02.2011 21:47

Na minulém zastupitelsvtu vystoupil, pravděpodobně na popud některých občanů Arnoltic (tak alespoň to působilo), se svým příspěvkem i pan Ing. Antonín Králík, MBA, člen OS Moje město, můj život a zastupitel Břidličné, prezentující se mj. jako člověk zběhlý v tvorbě fotomontáží. Pan Králík vypracoval několik fotomontáží plánovaných větrných elektráren v podobě, v jaké by je údajně mělo lidské oko z konkrétních míst z okolí vidět. "Ještě bych dodal, že viditelnost v plné nebo částečné výšce VTE z uvedených míst, je výsledkem analýzy profilu terénu z katastrální mapy, odměřování vzdálenosti, vytvoření  tabulek a diagramů v programu excel", napsal mi pan Králík.

 

My bohužel nejsme schopni věrohodnost fotomontáží, potažmo velikost vložených obrazů věží větrné elektrárny v poměru k okolní krajině a vzdálenosti od roviny fotoaparátu, posoudit. Na zasedání zpochybnil jejich pravděpodobnost např. pan zastupitel Ivo Koláček, když poukázal na možné zkreslení objektivu (ve smyslu nereálného zvětšení stožárů). Zveřejněním fotografií pana Králíka nevyslovujeme ani souhlas ani nesouhlas s případnou výstavbou, pouze chceme diskuzi na toto téma obohatit o další prvek.

 

K tématu se můžete vyjádřit v jedné z anket na našich stránkách, případně ve fóru.

 

Děkujeme panu Ing. A. Králíkovi za poskytnutí svých fotografií.