Rozhovor s místostarostkou Huzové

05.04.2011 11:33

 

Místostarostkou Huzové byla po posledních volbách do obecních zastupitelstev zvolena slečna Margot Chudá, kandidující z šestého místa za sdružení nezávislých kandidátů JSME Huzová. Jak se vyrovnala s nově nastalou situací a mnohé další odpovědi se pokusíme získat během následujícího rozhovoru.

 

Paní místostarostko, na rozdíl od současného starosty, jste do veřejného obecního života vstoupila bez předchozí zkušenosti s působením v obecní samosprávě. Byl to pro vás zajisté krok do neznáma, jak se říká. Zvládla jste ho?

 

Podle mého názoru je ještě moc brzy hodnotit, zda jsem ať už já, či kdokoliv jiný, něco zvládla. Řekla bych, že jsme jako zastupitelstvo obce ve funkci poměrně krátkou dobu na to, abychom mohli něco takového posuzovat. Ostatně, jestli už by to měl někdo posuzovat, tak tohle právo určitě nenáleží nám, ale jedině našim spoluobčanům.

 

Kdo by si byl před volbami pomyslel, že zaznamenáte takový úspěch. Kde myslíte, že je jeho příčina?

 

Musím přiznat, že jsem sama byla výsledkem překvapena. Nevím, zda bych to nazvala přímo příčinou, ale znovu bych se opakovala… za takový výsledek vděčím spoluobčanům-voličům. A já bych samozřejmě chtěla využít této příležitosti a všem za podporu poděkovat. Určitě budu dělat vše pro to, abych tuto důvěru nezklamala.

 

Vaše sdružení se po volbách ocitlo v pozici mezi dvěma pomyslnými lokálně-politickými rivaly. Vaše hlasy byly rozhodující při volbě starosty. Od té doby však o vás moc slyšet nebylo… Nezalekli jste se?

 

Myslím, že se snažíme plnit to, co jsme si předsevzali. Zřídila se schránka důvěry, je připraven projekt na obnovu parku i hřbitova, je v plánu oprava cesty u pana Štefana, byla podána žádost o rozšíření autobusového spojení. Neznamená, že když se to letos nepovedlo je vše u konce. Budou se řešit potoky…

 

Nebudu se Vás ptát, jestli navštěvujete neoficiální huzovské internetové stránky, pro které tento rozhovor vzniká… Kdo však do jejich obsahu v poslední době nahlédnul, nemohl si na hlavní stránce nevšimnout ankety o spokojenosti s činností nového zastupitelstva, která vyznívá výrazně v jeho neprospěch…

 

Na hodnocení činnosti zastupitelstva je ještě brzy. Jsem přesvědčená, že si každý dokáže zdůvodnit, proč a pro kterou odpověď hlasoval. Určitě by ale bylo dobré vědět, čím jsme si zasloužili tak vysokou neoblíbenost.

 

Kdy bude zahájena oprava cesty, hrazená mimochodem ze sta procent z obecního rozpočtu, vedoucí kolem domku pana Štefana? Která další obecní cesta bude následovat?

 

Tohle je určitě otázka, která byla zodpovězena na zasedání zastupitelstva obce a není mi známo, která cesta by měla následovat.

 

Podle našich informací by měla být již tento rok provedena přestavba budovy bývalého zdravotního střediska. Na kdy je výhledově naplánován přesun obecního úřadu?

 

Projekt je nakreslený, je vydáno platné stavební povolení a vše připraveno k žádosti o dotace.

 

S přestěhováním OÚ souvisí samozřejmě také téma budoucího využití objektu bývalé MŠ. Jaký je jeho předpokládaný osud?

 

Je objednán statik a dle výsledku statického posudku a po přestěhování OÚ budeme o využití a osudu této budovy jednat.

 

Jak vycházíte s panem starostou a dvěma administrativně-ekonomickými pracovnicemi OÚ?

 

Musím přiznat, že jsem neměla ani tušení, co tato práce obnáší. A kdyby nebylo paní Barákové a paní Chudé, byli bychom oba s panem starostou ztraceni. Ty dvě nám opravdu hodně pomáhají.

 

Jste pro, anebo proti případné výstavbě větrné elektrárny nad Arnolticemi?

 

Osobně se mi nelíbí místo, kde by tyto větrné elektrárny měly stát. Ale je to věc názoru.

 

Byla jste zvolená do funkce takzvaně neuvolněné. Bylo těžké si na svou činnost na OÚ najít čas? Kolik hodin denně věnujete práci?

 

Kolik času tomu věnuji se nedá přesně definovat. Někdy trávím na OÚ  i několik hodin, ale také naopak jsou dny, kdy jsem tam třeba jen hodinu, nebo tam také celý den nejsem. Funkce neuvolněného místostarosty není časově omezena jako třeba celý či poloviční úvazek.

 

Změnil se Váš názor na fungování a vedení obce Huzová po těch několika měsících, strávených ve funkci místostarostky? Respektive, posunul se někam od doby, kdy jste ještě do chodu obce neměla vhled?

 

Určitě. Už si nemyslím, že je vše tak snadné, jak jsem si myslela dřív, než jsem se stala zastupitelem obce. Vedení obce má svá pevná pravidla a ty se musí dodržovat. Chci tím říct, že v praxi to nelze provést tak, že má někdo nějaký nápad a ten se okamžitě realizuje. Je v tom spousta ostatních faktorů, ale jako třeba ten nejhlavnější ze všech je, že vždy musí být pro realizaci jakéhokoliv nápadu 5 členů zastupitelstva obce… Někdy je to až nadlidský výkon, protože 9 lidí rovná se 9 názorů.

 

Děkujeme za odpovědi.