Publikovány první díly tematických seriálů článků

28.03.2011 09:52

Úvodními články bylo zahájeno publikování dvou seriálů článků, jednak seriálu z pověstí Nízkého Jeseníku a jednak seriálu článků interpretace výsledků hlasování v anketách.