Posouzení průběžných výsledků hlasování v anketách

27.03.2011 21:49

            Jste spokojeni s činností nového zastupitelstva?

 

Preference návštěvníků neoficiálních huzovských stránek v této anketě vyznívají zcela podle očekávání. Většinovým podílem zde převládají hlasy u možnosti Ne. Pochopitelně. Tento stav způsobuje samozřejmě celá řada příčin, z níž o několika se tu v krátkosti zmíním.

            Za prvé, zcela ve shodě s vytýkavými poznámkami několika členů zastupitelstva a nejen jich, jsme si zmíněnou anketní otázku položili příliš brzo po začátku nového funkčního období našeho zastupitelstva. V této anketě, umístěné na hlavní stránce webu, se zkrátka tážeme na otázku, jejíž podstatou je  posuzování práce, která je vykonávána krátce, respektive se během tak krátkého období pravděpodobně ani nevyskytlo dost příležitostí, prokázat schopnosti nového sboru zástupců huzovského lidu.

(Pokud se již přece jen pár takových příležitostí našlo a zastupitelé své občany zklamali, litujeme, že se tito lidé více nesnaží se svými názory proniknout na světlo a případné návrhy řešení problémů nedávají dostatečně najevo na zastupiteských zasedáních, nebo prostřednictvím fóra umístěného zde, na neoficiálním webu Huzové, nebo například prostřednictvím korespondence s OÚ.)  

            Dále je třeba mít na paměti, že je zde posuzována práce, která je z podstaty vykonávána dlouhodobě a průběžně, práce, která trvá a bude trvat následující čtyři roky a že posoudit její efektivitu a prospěšnost bude komplexně možné až s delším časovým odstupem. Nemluvě o efektu, s nímž se na internetu setkáváme prakticky v každé diskuzi, kdy zdánlivá internetová anonymita poskytuje jakousi psychologickou záštitu a umožňuje tak lidem jednoduše ventilovat svoji skrytou frustraci, nesouvisející tak docela s tématem diskuze jako takové. Případně mohou být na vině také nevyjasněné osobní antipatie vůči konkrétnímu členu zastupitelského sboru.

            Nebo zkrátka opravdu nepracujeme dobře, ale k tomu prosím viz zmínku o nesnadnosti posuzování činností, které jsou vykonávány dlouhodobě-průběžně, a navíc jsou stále přece jenom v rozjezdu.

            Mým osobním názorem však zůstává, navzdory řečenému, že dosavadní průběh hlasování znamená, respektive by mohl znamenat, nezanedbatelný přínos pro práci zastupitelů ve smyslu posílení jejich (naší) motivace. Kritika vždy byla a je tím nejdůležitějším kořením a nedílnou součástí správy věcí veřejných a já za ni všem, kdo hlasují, děkuji. Buďme za ni vděčni všichni.

 

 

            Stanislav Černý, zastupitel obce Huzová