O výzvě, kterou v okrese Bruntál podepsalo sedmatřicet starostů malých obcí, a která se týká rovněž situace v Huzové

26.02.2011 22:54

Starosta Osoblahy, Václav Kalda, formuloval výzvu k řešení situace kolem zpřísnění pravidel pro vznik dotovaných společensky účelných pracovních míst veřejně prospěšných prací, zaslanou Vládě ČR. V minulých letech institut VPP pomáhal v nemalé míře rovněž v Huzové, letos je však situace jiná, obec se letos zřejmě bude muset bez tzv. rychlé roty obejít. Kvůli zpřísnění podmínek pro vyplácení dotací na zřizování VPP. Na následujících řádcích přinášíme nejdůležitější pasáže zmíněné výzvy.

 

            (…) Obecní rozpočty jsou v posledních letech ponižovány v souvislosti s nižšími daňovými příjmy, výdaje na vše se zvyšují, obecní majetek chátrá. Obce tedy nemohou hradit potřebné dofinancování a přijmou jen minimum uchazečů.

            Dochází také k úpravě kritérií, která stanovují, jaké uchazeče je možné na tato místa přijmout. Musí být v evidenci ÚP nejméně 5 měsíců (bez původních výjimek – uchazeč starší 50 let, pečující o díte do 15 let, ZPS, ČID…) Dále by to měl být uchazeč, který v uplynulých 3 letech práci na SÚPM nevykonával.

            Tím pádem se ještě zvýší počet nezaměstnaných v obci a (…) nepochybně dojde k navýšení agendy na odborech sociální péče obecních úřadů, k navýšení nákladů na tuto činnost, kterou stát již několik let řádně neplatí. A absolutně nelogické je, že stát bude muset vynakládat finanční prostředky na sociální dávky, zdravotní a důchodové pojištění, dávky v hmotné nouzi za tyto občany ze státního rozpočtu. Ze státního rozpočtu bude podporován vznik sociálně vyloučených občanů. Z mezd pracovníků na VPP se tedy do státního rozpočtu nevrátí nic z nákupů zboží a služeb, které by si tito občané pořídili.

            (…) Někteří potřební občané nebudou mít prostředky ani na dopravu do měst vzdálených 15, 20, 35 km (…), aby doložili a vyřídili úřední povinnosti, evidenci na ÚP a tím přijdou i o to minimum.

            (…) Chápeme, co jsou to úsporná opatření, chápeme zadlužení státu. Chápeme, že v budoucnu s největší pravděpodobností bude nutné scelovat malé obce do větších celků.

            Nechápeme však dnešní postoj našeho státu vůči obcí, venkovu, lidem, kteří zde žijí.

            (…) Je čas se podívat také na jiné možnosti úsporných opatření ve státních firmách, dozorčích orgánech, různé poradce pro poradce, asistenty, kanceláře, neplýtvat prostředky na bezvýznamné, alibistické rekvalifikační kurzy…

            (…) Z podaných informací a v návaznosti na jednání o omezení činnosti Policie ČR /obce se budou skládat na benzin/, rušení poboček pošt, pracovišť ÚP, omezení dopravní obslužnosti apod. již dochází občanům trpělivost a je povinností starostů začít jednat, jelikož zde žijí také občané této země.

            Regiony jsou různé, každý má jiné podmínky. Nejhůře jsou na tom regiony bývalých Sudet, tam, kde byl proveden odsun původního obyvatelstva, kde hospodařili Státní statky, kde zůstali občané s nižším vzděláním bez možnosti pracovního uplatnění, kde neexistují jakékoli tradice, odkud je daleko do větších měst a kde pravidelně dochází ke ztěžování životních podmínek.

            (…) Vyzýváme tímto k jednání a řešení situace zodpovědné politiky a instituce.

 

Dále k tématu:

 

Rozhovor s autorem výzvy, starostou Osoblahy na https://www.denik.cz/regiony/stat-obce-zahlcuje-stale-novymi-povinnostmi.html.

 

Článek z Olomouckého deníku, ze dne 21. 2. 2011, v němž promlouvá také starosta Huzové Štefaňák Obce: loni nám pomáhali, teď je vzít nemůžeme. Zpřísnění podmínek u veřejně prospěšných prací komplikuje starostům zaměstnávání lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce.