Jednání se zástupci Povodí Moravy o pomoci s čištěním potoka

03.04.2011 19:35

V polovině března jednali zástupci obce s Povodím Moravy o případné finanční pomoci s vyčištěním koryta Sitky a jejích přítoků, protékajících naší obcí. K setkání se vyjádřil Ing. Ivo Koláček, zastupitel obce a člen Komise pro životní prostředí: "Úprava břehových porostů je věcí vlatníka,čili obce. Jsou ochotni nám pomoci mechanizací např. při prohloubení dna,ale obec musí vyřídit všechna povolení. Navíc je to jen jejich dobrá vůle, ne povinnost."