Informace k připravovaným dotačním projektům

15.06.2011 21:27

Obec Huzová pracuje na realizaci sedmi zásadních dotačních projektů. Žádost o aktuální informace týkající se stavu jejich příprav jsme zaslali starostovi obce, Ing. Štefaňákovi. Žádosti bylo vyhověno, obdrželi jsme následující vyjádření. Bod označený nulou samozřejmě mezi dotační projekty nezapočítáváme, pan starosta však považoval za vhodné jej do vyjádření zahrnout.

 

0. Oprava cesty kolem domu p. Štefana.

 

Byl zde firmou VaK Bruntál vyměněn veřejný vodovodní řad, cesta však nebyla uvedena do původního stavu - především zhutnění násypu rýhy na požadované hodnoty. Toto bylo firmou Carmen na účet VaKu 2x opravováno. Bohužel do rýhy vlivem počasí zateklo větší množství vody a došlo k promočení podloží vodovodního řadu. Vlivem tohoto stále nevycházejí hodnoty hutnění a firma Carmen chce od smlouvy odstoupit. Situaci budu řešit osobním jednáním s řediteli obou firem příští týden po návratu z lázní. Za prodlužování realizace pokládky asfaltobetonu se tímto občanům omlouvám.

 

1. Regenerace obecní zeleně v obci Huzová - centrum obce a zeleň hřbitova.

 

Žádost o dotaci ve 27. výzvě Ministerstva životního prostředí prostřednictvím agentury pro ŽP Olomouc byla oficiálně podána v pondělí - 13.6.2011.

 

2. Regenerace hřbitova v Huzové.

 

Cesta s parkovištěm, chodníky, elektropřípojka s osvětlením cesty a centrálního chodníku ke kříži, kašna s přípojkou na vodovod, oprava márnice a instalace laviček a odpadkových košů - projekt je hotov, je rozeslán k vyjádření účastníkům řízení. Do 14 dnů by mělo být vše hotovo a bude připraven k podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj - termín výzvy zatím není, úředníci do konce června zpracovávají přednostně materiál do vlády ohledně bytové výstavby, potom začnou zpracovávat kritéria pro ostatní - v našem případě tento projekt a projekt revitalizace hřiště.

 

3. Revitalizace multifunkčního sportoviště.

 

Projekt je kompletně zpracován, nyní se trochu zaseklo vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství na MěÚ Šternberk, který požaduje doplnit do dokumentace parkoviště pro především tělesně-postižené osoby a s tím v návaznosti na stávající komunikaci, prokázání dopravní obslužnosti celého areálu + pěší přístupy, řezy podélné a příčné a odvodnění. Toto projektant dořeší do konce června a poté dostaneme závazné stanovisko silničního odboru a stavební úřad zahájí územní řízení k umístění víceučelového hřiště. Do termínu vypsání výzvy ministerstava pro místní rozvoj bude celý projekt připraven  k podání žádosti o dotaci.

 

4. Multifunkční objekt Huzová.

 

Rekonstrukce budovy vedle školy - Obecní úřad, knihovna s veřejným internetem a archívem - projekt je připraven, čekáme na výzvu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

5. Revitalizace budovy Základní a mateřské školy v Huzové.

 

Je zpracován tepelný audit na základě kterého se projektuje vlastní stavební část. Bude dokončeno v červenci a taktéž připraveno k žádosti o dotaci z MMR.

 

6. Komunitní kompostárna v Huzové.

 

K podání žádosti je projekt hotov, čeká se pouze na vyjádření Krajského úřadu - odboru pro ŽP - toto úřednice přislíbila do konce tohoto týdne a začátkem července se žádost zkompletuje a podá. Výzva MŽP běží - končí 15.7.2011 - do této doby je reálné žádost oficiálně podat. Projekt především řeší nákup viceúčelového traktoru a štěpkovače.

 

7. Kanalizace a ČOV.

 

Projekt ke stavebnímu řízení je hotov, se žádosti o stavební povolení je podán na stavebním odboru a odbotu ŽP MěÚ Šternberku, toto probíhá.Výzva z Ministerstva zemědělství se očekává na podzim - přesný termín ještě není znám - stavební povolení by mělo být.