Revitalizace ZŠ a MŠ v Huzové

10. 2. 2012 byla podána žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště za ZŠ a MŠ na Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace by - v případě úspěchu - byla čerpána výzvy Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

1. 3. 2012 byla na Ministerstvo životního prostředí podána žádost na projekt Revitalizace Základní školy v Huzové. V případě přidělení dotace se bude realizovat výměna oken, vnějších dveří a zateplení fasády.

 

19. 7. byla ZO schválena dodavatelská firma a započal proces vlastní realizace projektu Revitalizace Základní školy v Huzové.