Hutov u Jiříkova

Hutov u Jiříkova

Hutov je zaniklá obec, která se nacházela na pastvinách Nízkého Jeseníku ve vzdálenosti asi 1,5 km na severovýchod od Jiříkova. O její existenci svědčí dnes už jen zarostlé pozůstatky zdí a ruina Kaple sv. Anny.

 

Osadu pojmenovanou Hutdörfel, podle původního německého výrazu pro pastvinu nebo podle lesní cesty Hutting, která prý vedla mezi Jiříkovem a Veveřím, byste mezi bující vegetací dnes už hledali jen težko. A že zde Kaple sv. Anny, jejíž ruina je nejpatrnějším důkazem existence Hutova, ještě před sto lety shlížela na německé statky se dnes ani nechce věřit.

 

Po konci Druhé světové války a odsunu původních obyvatel nezabránila chátrání obce ani všudypřítomná bohatá ložiska břidlice. Vysoké zarostlé břidlicové haldy, zatopené doly a rozpadající se zdi zde budou jistě ještě několika následujícím generacím odchod Němců z této oblasti Nízkého Jeseníku připomínat.