Zpráva starosty ze zasedání ZO Huzová ze dne 24. 4. 2017

24.04.2017 17:00

V uplynulém období se událo a bylo vykonáno:


 

Se zástupcem SSOK byla podepsána smlouva o zřízení služebnosti spočívající v uložení a provozování kanalizace a ČOV, návrh na vklad do katastru byl již také podán.

 

Se zástupcem společnosti TIZZI byla podepsána smlouva na zpracování žádosti o dotaci na další fázi revitalizace hřbitova. Příslušná žádost byla následně odeslána na Ministerstvo zemědělství ČR.

 

Olomoucká firma BHM provedla kompletní monitoring starého kanalizačního řadu v Huzové, na základě kterého jsme upřesnili požadavky na provedení opravy. Na základě protokolů z monitoringu budou k podání nabídek na provedení rekonstrukce staré kanalizace osloveny další firmy.

 

Zveřejnili jsme výzvu k podání nabídek na dodávku kancelářského nábytku pro nový obecní úřad. Na výzvu reagovaly tři firmy, z nichž vybrala hodnotící komise nejlevnějšího dodavatele, společnost Český nábytek.