V Huzové se začal třídit použitý potravinářský olej

29.05.2017 16:00

Na místech, kam jsme se naučili nosit vytříděné druhotné suroviny, se objevily nové popelnice. V Huzové se začal separovat potravinářský olej, to představuje další krok k prodloužení životnosti potrubí našich odpadních sítí a ČOV a ke zlepšení životního prostředí.

 

Po vylití potravinářského oleje do odpadního potrubí, tzn. do dřezu, záchodu či do kanalizačních vpustí, může docházet k jeho tuhnutí. Tvoří se usazeniny, které celý systém, včetně čistírny odpadních vod, zanášejí.

 

Na svém minulém zasedání schválilo naše zastupitelstvo nutnou opravu starého kanalizačního řadu v Huzové, zaneseného i kvůli vylévání potravinářského oleje. Záměrem bylo opravu potrubí v délca cca 380 m provést tzv. bezvýkopovou metodou.

 

Použitý potravinářský olej proto sbírejte do PET láhví a ukládejte do speciálních popelnic, umístěných vedle ostatních nádob na separovaný odpad.