Rozhovor s Ing. Štefaňákem, starostou Huzové

16.02.2011 13:16

 

Od konce voleb do zastupitelstev obcí uplynuly více než tři měsíce a konečně nadchází čas pro postupné plnění volebních programů jednotlivých kandidujících sdružení… Zeptali jsme se proto pana starosty Huzové, Ing. Lubomíra Štefaňáka, na jeho vizi směřování obce v příštích letech .

 

Dobrý den. Jak se cítíte jako starosta Huzové? Podařilo se Vám již plně vstřebat agendu, spojenou s výkonem Vaší funkce?

 

Kandidoval jsem do zastupitelstva s tím, že by chtěl konečně něco pro naši obec udělat. Vnímám to jako poslání, výzvu. Vstřebat agendu? Jak můj, tak počítač místostarostky, zůstal totálně prázdný, všechno musíme pracně hledat. Jsme zde oba noví, ještě že zde zůstaly ekonomka s referentkou, které nám moc pomáhají vůbec něco dohledat.

 

Kolik hodin denně v práci trávíte?

 

Já jsem v „ práci“ ze zákona 24 hodin denně. Druhá věc je, kolik času musím věnovat práci pro Obec, pro obecní úřad, pro státní správu, pro obyvatele. Chci říci, že administrativa je v našem státě slušně řečeno přebujelá. Snažím se být v úředních hodinách v pondělí a ve středu v úřadě, v jiné dny mám schůzky s projektanty a koordinátory našich dotací a pokud se potřebuji na nějakou práci soustředit (zprávy, korespondence, žádosti apod.), zůstává to na doma po večerech a o víkendu.

 

Co považujete za svůj nejdůležitější cíl pro následující, nyní již necelé, čtyři roky a co Vás vlastně motivovalo v kandidatuře na post starosty?

 

Je to de facto vše, co bylo v posledních 8 letech pomíjeno, co se nepodařilo. Především zlepšit životní prostředí pro naše obyvatele – zeleň, cesty, chodníky, kanalizace, sportoviště, kultura. Na vše bylo osm let dosti peněz v evropských fondech, na kraji apod. Nyní, do roku 2013, už nám zbývá bohužel minimum a bude těžké vůbec ještě nějakou dotaci na projekty získat. Žádat budeme na revitalizaci parku, zeleně a hřbitova, na kanalizaci v Huzové, na multifunkční sportoviště – víceúčelové hřiště a tenisový kurt, na multifunkční dům – obecní úřad, knihovnu a veřejný internet, na opravu kulturních památek (konkrétně kříž před kostelem), na zateplení školy s výměnou oken a vnějších dveří a na skate park. V jednání je místní fara, kterou když získáme, musíme pro ni najít využití. Do konce března by měla být zařízena kuchyňka a spraveny sociálky na obecním úřadě. Bude tedy možno zprovoznit místnost pro společensko-kulturní zájmy našich obyvatel ( rodinné oslavy).

 

Motivovala Vás zřejmě i touha dokázat minulému zastupitelstvu, z kterého přechází do nového období pouze pan Ing. Ivo Koláček, pan Pavel Zehnal (na jehož místo se z pozice druhého náhradníka přesouvá bývalý starosta, pan Milan Zehnal) a rovněž i Vy… touha dokázat, že se dá obec řídit efektivněji.

 

Samozřejmě. Zefektivnit znamená ušetřit především režijní náklady obecního úřadu. Jednal jsem o snížení nákladů na svoz komunálního odparu s ředitelem REMITU. Zde je důležité odpad co nejvíce třídit a v pátek ke svozu přistavovat pouze plné popelnice. Dále jsem jednal s ředitelem TEPLA Rýmařov o snížení nákladů na topení na obecním úřadě. Byla nastavena výluka topení o víkendech a v noci, dle výpočtu by se mělo ušetřit cca 30.000,- Kč. Dále jsem provedl vyhodnocení hospodaření v obecních lesích. Zpracovávám kritéria pro výběr nového správce tak, aby hospodářský výsledek byl pro obec příznivější. Jde především o snížení nákladů na pěstební činnost. Hlídání nákladů je a bude mou každodenní prací. Ušetřené prostředky budeme vracet ve formě oprav a údržby obecního majetku a pořádání kulturních a sportovních akcí jak pro mladou, tak starší generaci. Jen tak můžeme zpříjemnit život v našich obcích a zajistit prostředí pro volnočasové aktivity.

 

Našel byste za těch pár měsíců v úřadě rozhodnutí nebo opatření, o kterém byste mohl říci, že se Vám vyloženě povedlo?

 

K hodnocení výsledků naší práce je ještě moc brzy. Je třeba především zpracovat projekty a poté hlídat termíny výzev.

 

 

 

Zdroj: https://obec-huzova.cz