Přemístění sídla obecního úřadu

24.05.2017 08:00

Obecní úřad Huzová mění své sídlo! Od 24. května přestává fungovat na své staré adrese a bude v následujících dnech přestěhován, včetně obecní knihovny, do zrekonstruované budovy vedle základní a mateřské školy. Adresa nového sídla je Huzová 131. Úřad bude znovu otevřen, již v nové budově, od 5. června.

 

Zároveň si vás tímto dovolujeme pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se v krásném novém obecním domě uskuteční v sobotu 3. června od 13:00 hodin.

 

Rekonstrukce byla plně hrazena z rozpočtu obce. Cena byla před započetím oprav stanovena na cca 7 milionů korun plus cena za mobiliář.