Patnáctá zpráva starosty obce Huzová

04.02.2013 18:01

V období od zasedání zastupitelstva, které proběhlo 30. 11. 2012, se událo a  bylo vykonáno:

 

 

Byly vyvěšeny záměry na možnost prodeje, pronájmu a výpůjčky pozemků z majetku obce Huzová. Na základě toho byla následně podepsána smlouva o výpůjčce pozemků FK Huzová a nájemní smlouva na nebytové prostory v bývalé MŠ s R. Mikulcem.

 

V souladu se zákonem byly vyvěšeny dokumenty k pořádání II. kola prezidentských voleb. Proběhla přímá volba prezidenta ČR v historii, v níž zvítězil Ing. Miloš Zeman.

 

10. 12. 2012 a 3. 1. 2013 proběhlo výběrové řízení na dodavatele akce Revitalizace obecní zeleně v obci Huzová. Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu obce schválit  pro realizaci firmu Zahrada Olomouc s. r. o. (jeden z bodů programu zastupitelského zasedání dne 1. 2. 2013).

 

Byl zpracován znalecký posudek na pozemek na p. č. 3369 v katastru obce Huzová.

 

Rovněž byla v tomto období provedena inventura majetku obce za rok 2012 s následnými návrhy na vyřazení několika položek z majetku obce.

 

Hodnotící komise SZIF doporučila ke schválení dotace na pořízení lesní techniky, konkrétně křovinořezu a motorové pily.

 

Kulturní akce:

 

V sobotu 8. 12. 2012 uspořádala kulturní komise v bývalé MŠ zdařilou mikulášskou nadílku pro děti.