Ministerstvo kultury České republiky udělilo v roce 2011 obci Huzová finanční příspěvek na restaurování kamenného kříže před Kostelem sv. Jiljí v Huzové, a to ve výši 94000 Kč. Finanční spoluúčast obce činila cca 12000 Kč. S druhou etapou renovace se pokračovalo v roce 2012.

 

Stav památky před a po renovaci