Oprava starého kanalizačního řadu v Huzové

V dubnu 2017 schválili zastupitelé zahájení výběru firmy, která provede opravu starého kanalizačního řadu v Huzové. Záměrem je opravu provést bezvýkopovou metodou.